Adverteer / Advertise

R50 per month/per maand

Please note that all advertisements on Koop en Verkoop will be subject to approval before posting.

Neem asseblief kennis dat alle advertensies op Koop en Verkoop onderhewig is aan vooraf goedkeuring.

Examples / Voorbeelde

TO ADVERTISE PLEASE COMPLETE THIS FORM / VOLTOOI ASB HIERDIE VORM OM TE ADVERTEER

  Your name & Surname

  Your email

  Your telephone number

  Advertisement Category

  Other Category

  Advertisement Wording

  Images Upload (1)

  Images Upload (2)

  Images Upload (3)

  Images Upload (4)

  Images Upload (5)

  Click here to make a payment / Kliek hier om ‘n betaling te maak